ONE DAY IELTS Life Skills A1 / B1

Your Key to Success

ONE DAY IELTS Life Skills A1 / B1

ONE DAY IELTS Life Skills A1 / B1
สอบ IELTS Life Skills เพื่อประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ

เตรียมตัวสอบ IELTS life skills หนึ่งวันก่อนสอบ เรียนรู้ข้อสอบและเทคนิคในการทำข้อสอบแบบเข้มข้น เร่งรัด

เหมาะสำหรับผู้ฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
เรียนหนึ่งวันเต็มก่อนวันสอบตามตารางสอบของ British Council

เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางมาจากจังหวัดอื่นเพื่อมาสอบที่กรุงเทพ เดินทางมาก่อนสอบหนึ่งวันเพื่อเตรียมตัวแบบเข้มข้น และสอบในวันรุ่งขึ้น เสียเวลาเดินทางครั้งเดียว

ราคา 3000 รวมเอกสารประกอบการสอน

 

Sat 21 April
Wed 2 May 
Sat 19 May 
Fri 15 June
Sat 7 July
Wed 8 Aug 
Sat 25 Aug 
Fri 21 Sep 
Sun 30 Sep 
Sat 20 Oct 
Sat 3 Nov 
Thur 29 Nov 
Thur 13 Dec 
Sat 15 Dec 

 

 

 

 

Skip to toolbar