9เหตุผลที่สอบ IELTS แล้วไม่ได้คะแนนตามที่ต้องการ ตอนที่ 4

Your Key to Success

9เหตุผลที่สอบ IELTS แล้วไม่ได้คะแนนตามที่ต้องการ ตอนที่ 4

7. ไม่พยายามหาคนช่วย

ถ้าเราวิเคราะห์จุดด้อยของตัวเองได้ การฝึกจะเป็นไปอย่างถูกทิศทางและทำให้ได้คะแนนตามที่ต้องการแน่นอน แต่ถ้าเราวิเคราะห์ตัวเองไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องมั๊ย เราต้องหาคนช่วย แน่นอนอาจต้องมีค่าใช้จ่าย แต่เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดย หาครูที่สอน IELTS ได้มาช่วยวิเคราะห์จุดด้อยของเรา สอนเราเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นกับเรา ถ้าเราฟังเก่ง ไม่ต้องฝึกกับครู ถ้าเราเขียนไม่เก่ง ก็ให้เรียนเฉพาะการเขียนกับครู

8. ได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง

เหมือนที่กล่าวไว้ในข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมสอบ IELTS มีมากมายเหลือเกินบนโลกอินเตอร์เน็ท แต่เราในฐานะผู้เรียน ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือได้หรือไม่

หลายเว็บเขียนคำถามที่ใช้ในการทำ speaking และ writing เอง โดยที่เราในฐานะผู้เรียนไม่สามารถรู้ได้เลยว่าถูกต้อง หรือระดับความยากง่ายตามมาตรฐานของข้อสอบจริงหรือไม่ เราจึงควรเลือกใช้เอกสาร หนังสือ จากผู้เขียนที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลจากสี่แหล่งนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่สุด

• Cambridge IELTS books หนังสือเตรียมสอบทั้งหมดที่ผลิตโดย Cambridge
• เอกสาร ข้อมูล แนะนำการทำข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ จากเว็บไซต์ของ British Council, IELTS.org และ IDP

9. เน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

ข้อสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 part
• Listening
• Reading
• Writing
• Speaking

หลายๆคนคิดว่า มุ่งมั่นทำคะแนนให้ได้ดีใน part ใดpartหนึ่ง ก็เพียงพอแล้ว แต่ความเป็นจริง คะแนนของ IELTS มีทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน คือ คะแนนของแต่ละ part รวมทั้งหมด 4 ส่วน และ ยังมีคะแนน overall ซึ่งก็คือคะแนนรวม

เราต้องดูความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ทำงานที่เราจะใช้คะแนน IELTS ไปยื่น ว่าต้องการคะแนนส่วนใดที่เท่าไหร่ หลายๆที่ สนใจแต่คะแนนรวม แต่ก็มีบางสาขา บางคณะที่ดูละเอียดจนถึงคะแนนของแต่ละส่วนด้วย

การเตรียมตัวสอบ IELTS จึงต้องฝึกฝนทั้งสี่ด้าน โดยไม่เน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับคนที่ต้องการปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเน้นไปที่การแก้ไขจุดด้อย ของแต่ละด้านสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว

Skip to toolbar